banner

Sønderstrand i Aabenraa

 

strandenstrandenStrandenstranden

 

Kun få danske byer har en så bynær strand som Aabenraa. Stranden ligger ved siden af byens store lystbådehavn. Aabenraa Kommune har henover vinteren 2001 – 2002 anlagt den første etape af den nye Sønderstrand. Der er udlagt en ny sydvendt sandstrand. Den nuværende østvendte strand og den nye sydvendte strand danner derved en flot lagune. Gennem sommeren har der været mange mennesker på stranden, og byens borgere har taget godt i mod de forbedrede forhold. Vanddybden er blevet forøget og sandbunden er blevet udskiftet. Der er endvidere etableret en parkeringsplads til strandens gæster. I 2004 er der anlagt en ny badebro og badeø. De eksisterende omklædningsfaciliteter er flot renoveret og vinterbaderne har fået omklædningsrum. Det er ny kiosk og café ved parkeringspladsen.

Vandkvaliteten er i orden på stranden - der flages med det blå flag hver sommer indtil videre.

 

strandenstrandenstrandenstranden